Jak někteří z vás víte, termín nejvýznamějšího evropského…